O SOVA
Pár slov o SOVĚ

Studentská organizace vědeckých aktivit (zkráceně SOVA) vznikla na počátku letního semestru akademického roku 2015/2016 (únor 2016). Sdružovala tehdy několik nadšenců, kteří se pokusili kultivovat u VŠ studentů biologie hlubší zájem o studovaný obor a pozvednout jejich kulturní život v rámci Katedry biologie a ekologie, neboť na ní do té doby žádná studentská organizace neexistovala. Těmto prioritám odpovídala i prvotní nabídka aktivit SOVA, která studentům nabízela na jedné straně semináře zaměřené na statistické zpracování dat do závěrečných prací, základy práce v GIS pro biology a později i základy programování v Pythonu. Na druhou stranu vznikl Čtenářský klub, debatní kroužek o zajímavých popularizačních knihách zaměřených nejen na biologii; cyklus Cestování a Věda, v rámci něhož seznamovali výzkumníci z řad studentů i akademiků se zážitky ze svých studijních a výzkumných pobytů; a Terénní exkurze, které měly studenty zavést na biologicky zajímavá místa našeho kraje.

SOVA a její nabídka stojí již od svého počátku na dvou základních principech: 1) principu modularity, kdy na konci každého semestru byly odstraněny ty aktivity, které nelákaly dostatečný počet studentů a naopak do nabídky přibyl nějaký nový prvek, 2) přijímání jen těch členů, kteří mohli takovýto nový prvek dotat, případně se významnou měrou na jeho vzniku spolupodílet. S postupným, přirozeným vývojem tak došlo k obměně prakticky všech zakládajících členů a k proměně nabízeného portfolia, se kterým se můžete seznámit na těchto stránkách. Mezi největší úspěchy, kterých SOVA za svou krátkou existenci dosáhla, se dá určitě řadit opakované získání grantu z MŠMT na projekt “Vysokoškolákem na zkoušku”, v rámci něhož seznámila s vědeckou prací a rovnou do ní i zapojila či právě zapojuje 22 středoškoláků, z nichž mnozí díky tomu vytvořili své SOČky, mnohé s postupem do krajského, případně i celostátního kola. Výsledky některých z nich jsou momentálně připravovány jako seriózní vědecké publikace. Bezesporu nejvýznamnějším počinem ale je pořádání mezinárodního worskhopu programování v Pythonu - OstraPy, jehož se konal již třetí ročník.

Aktuální seznam aktivních členů:

Kontakty

email: sova.osu@gmail.com

telefon: +420 553 462 313